Kontakt

Úvod Kontakt

Názov firmy

 

Veľkoobchodný predaj: 

 

 

 

Gevon s.r.o. 

 

sídlo: Lieskovská 313/5

 

Dubnica nad Váhom 01841

 

ICO: 51662418

 

IC DPH: 2120755934

 

DIC: 2120755934

 

zapísaný OU-TN-OZP1-2018/013716-2

 

č. živ. reg.: 350-41312

Maloobchod:

Ľuboš Kondis - Techfitt

Lieskovská 313/5

Dubnica nad Váhom

01841


zapísaná v OU-TN-OZP1-2014/017427-2         

 

č. živnostenského registra 702-8234

 

 

Email:  info@condy.sk

 

 pre informácie ohľadom: stacionárny bicykel, bežecký pás, eliptický trenažér : Tel.: +421 905 633 834 

 pre informácie : trampolína, trampolíny: Tel.: +421905633834 

 

IČO: 37373935

DIC:: 1035126576

 

 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

 

Copyright 2015 - 2022 © Bežecký pás, stacionárny bicykel, eliptický trenažér, trampolína od condy.sk